Monterings - och demonteringsservice

  Vi säkerställer montering och demontering av olika typer av utrustning för LAGERHUS OCH STORMARKNADER – både vad gäller de produkter som erhållits från oss och kundens egna produkter. Våra montörer och installationspersonal är mycket skickliga och kunniga och har stor erfarenhet. Alla arbeten utförs noggrant, kvalitativt, med hög ansvarskänsla. Vi tillhandahåller monterings- och demonteringstjänster i olika europeiska länder och godkänner projektet i förväg.

  MONTERING OCH DEMONTERING AV LAGERUTRUSTNING

  • Montering och demontering av pallhyllor
  • Montering och demontering av arkivhyllor
  • Montering och demontering av hyllor av typen "Shuttle System"
  • Montering och demontering av hyllor av typen "Drive In"
  • Montering och demontering av mobila hyllor
  • Montering och demontering av konsolhyllor

  MONTERING OCH DEMONTERING AV UTRUSTNING FÖR STORMARKNADER

  • Montering och demontering av hyllsystem för butik
  • Montering och demontering av integrerat hyllsystem för butik
  • Montering och demontering av butikskassor och kassaområde
  • Montering och demontering av butiksentrésystem och avgränsande barriärer
  • Montering och demontering av andra kommersiella och butikstillbehör

  Begäran om pris