Tillbehör för handelsutrustning

  Fullständig katalog med specifikationer

  Ramar

  Skyddspåsar för ram

  Stativ

  Fot

  Fastsättningar

  Hållare för informations- och prislapp

  Registreringssystem

  Kontantlådor

  Reklamwobbler

  Sling

  Spiraler

  Korgar

  Peggar

  Basis för limfilm

  Krokar

  Ringar

  Deli tillbehör

  Deli tillbehör

  Prishållare

  Pris- och andra tavlor

  Hållare för priskassetter

  Tillbehör för affischer

  Vitrinskåp

  Väggram

  Separatörer

  Styrnings och ledargarnityr för "Optimal"-system

  Prisremsar

  Styrnings och ledargarnityr för "Slimline"-system

  Etiketthållare för "Slimline"