A/S "Eugesta EESTI" lager i Estland

    VVN levererade och utförde monteringen av lagerhyllor för 11 550 pallplatser i lagret hos företaget "Eugesta EESTI" i området 10 400 kvadratmeter.