Installation av butiks - och lagerhyllor i SJSC "Latvijas Pasts"

    År 2021 utförde VVN-teamet installationen av butikshyllsystem och montrar i 40 postkontor hos SJSC Latvijas Pasts över hela Lettlands territorium, samt leverans och installation av pallhyllor i lagerlokalerna.