Upprättande av en ny "TOP" butik i Grobina

    I december 2002 levererade VVN utrustning och satte upp en ny "TOP"-butik i Grobina med en total yta på 990 kvadratmeter och en försäljningshallsyta på 580 kvadratmeter.